Misyonumuz, Vizyonumuz ve Değerlerimiz
08 Kasım 2019

MİSYONUMUZ

    Evde Sağlık Hizmetlerine gereksinimi olan hastalarımıza, Ulusal ve uluslararası etik ilkeler ve kalite standartları doğrultusunda, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına saygılı nitelikli sağlık çalışanlarıyla, etkili, verimli, güvenilir, güler yüzlü, toplumun yaşam kalitesini yükselten sağlık hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

   Kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini, hastaneye gelemeyecek durumlardaki hastalarımızın hastanelerden alacakları gibi evinde de devam ettiren, zamanı ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak Evde Sağlık Hizmeti sunmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Evde Sağlık Hizmetine gereksinimi olan hastalarımıza;

 • Hizmette süreklilik ve erişilebilirlik
 • Hizmette Hakkaniyet
 • Hizmette Uygunluk, Zamanlılık
 • Etkin, Etkili hizmet
 • Kaliteli ve Verimli Hizmet
 • Dürüst, güvenilir hizmet
 • Hasta Haklarına saygılı hizmet
 • Kanıta dayalı hizmet, sunmaktır.

      

AMAÇLARIMIZ

 • Evde Sağlık Hizmetlerinde kaliteyi artırmak
 • Birimimizdeki eksiklikleri tespit etmek, iyileştirme çalışmalarını başlatmak
 • Sağlıklı çalışma yaşamı oluşturmak
 • Malzeme ve cihaz eksikliklerini gidermek
 • Evde Sağlık Hastalarına verilen randevu süresini kısaltmak, Ziyaret sıklığını artırmak
 • Çalışanlara hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek
 • Hastaların güvenli transferini sağlamak
 • Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyet sağlamak
 • Çalışan memnuniyet oranını artırmak
 • Düzeltici önleyici faaliyetlerin sonuçlanmasını sağlamaktır.

HEDEFLERİMİZ

 • Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz biçimde birime uygulamak
 • Birimimizin SKS ye uygun olarak yapılanmasını sağlamak
 • Çalışanların memuniyet oranını artırmak
 • Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz biçimde birime uygulamak
 • Sağlık çalışanlarının sağlık taramalarının yapılmasını sağlamak
 • Daha çok hastaya hizmet sağlamak, Tıbbi bakım ve Tıbbi destek sağlamak
 • Hizmeti kolaylaştıracak tüm donanımı sağlamak
 • Personelin işine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak eğitimlere katılımlarının sağlanması
 • Hastaların gideceği bölümlere güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak
 • Daha Kaliteli Sağlık Hizmeti sunmaktır.